(VINANET) – Theo ước tính của các nhà phân tích Safras và Mercado của Brazil hôm 9/1, khoảng 72% sản lượng cà phê vụ mới đã được bán, cao hơn so với 63% cùng kỳ vụ trước và cũng cao hơn mức trung bình 69% trong năm năm.

Tháng trước, 65% sản lượng cà phê đã được bán ra. Vụ mùa mới sẽ được thu hoạch bắt đầu từ cuối tháng năm.

Safras và Mercado kỳ vọng sản lượng cà phê Brazil đạt 48,9 triệu bao (loại 60kg) trong niên vụ này từ nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới. Như vậy có nghĩa là hôm 9/1, 35,1 triệu bao cà phê đã được bán hết.

Trong 15,5 triệu bao cà phê  “conilon” – một loại cà phê của robusta, các nhà sản xuất đã bán được 10,98 triệu bao tương đương 71%. Còn trong 33,4 triệu bao cà phê arabica, đã bán được 24,1 triệu bao tương đương 72,1%.

Hòa Phạm

Nguồn: Vinanet/Reuters