(VINANET) – INTL FCStone cho biết sản lượng cà phê tại nước trồng lớn nhất thế giới có thể giảm xuống 44 triệu tới 45,5 triệu bao loại 60 kg/bao trong năm 2015, một phần do sản lượng robusta sụt giảm tại bang Espirito Santo.

Số liệu này giảm so với ước tính năm 2014 của FCStone là 48 triệu tới 49 triệu bao, và thấp hơn ước tính từ trước tới nay của các nhà giao dịch khác trong phạm vi từ 45,3 triệu bao tới 49,75 triệu bao đối với niên vụ tới 2015/16.

INTL FCStone đã ước tính Brazil sẽ thu hoạch 32,5 triệu tới 33,5 triệu bao arabica và 11,5 triệu tới 12 triệu bao conilon, một loại cà phê robusta.

FCStone cho biết “chúng tôi tin tưởng rằng sản lượng conilon sụt giảm lớn hơn dự kiến tại bang Espirito Santo góp phần làm tổng sản lượng năm nay thấp hơn. Đồng thời, ngược lại phía nam của Minas Gerais, sản lượng sẽ tăng nhẹ”.

Ước tính này là kết quả đợt khảo sát của nhân viên cùng với các chuyên gia nông học trong đầu tháng 3 tại các bang Espirito Santo, Minas Gerais và Sao Paulo.

Không như năm trước, năm nay do sự phát triển không đồng đều của mùa vụ, dự báo về sản lượng là mất thời giản và khó xác định hơn.

H.Lan
Nguồn: Vinanet/ Reuters