(VINANET) – Sản lượng cà phê Uganda sẽ tiếp tục xu hướng tăng trưởng hiện nay lên mức kỷ lục 4 triệu bao trong năm tài khóa 2014/15.

Xuất khẩu cũng sẽ tăng lên 3,8 triệu bao trong năm 2014/15 do nước này mở rộng sản xuất và đa dạng hóa thị trường. Ngoài ra chính phủ Uganda đang thực hiện chính sách cà phê quốc gia đã triển khai gần đây. Các đối tượng quan trọng của chính sách này gồm các hệ thống sản xuất bền vững, tăng tiêu thụ trong nước, giá trị gia tăng và tăng cường khả năng nghiên cứu trong nước.

Uganda xếp hạng thứ hai về sản xuất cà phê tại châu Phi. Nước này sản xuất cả cà phê arabica và robusta. Tuy nhiên cà phê robusta nhiều hơn và chiếm khoảng 80% tổng sản lượng. Cà phê arabica được trồng trên các sườn dốc của núi Elgon, Rwenzori, Muhavura tại phía đông nam Uganda và tại khu vực phía tây sông Nile. Cả hai loại cà phê được trồng chủ yếu tại các trang trại nhỏ và trồng xem với các cây trồng khác như chuối, đậu và các cây che bóng. Theo ước tính của Cơ quan phát triển cà phê Uganda có khoảng 500.000 nông dân trồng cà phê.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters