(VINANET) – Sản lượng cà phê của Indonesia được dự kiến giảm xuống trong khoảng 650.000 đến 700.000 tấn trong năm 2015 so với mức 711.513 tấn năm 2014, do tình trạng thời tiết gây thiệt hại cho sản lượng.

Xuất khẩu cà phê được dự kiến giảm xuống 350.000 tấn trong năm nay so với 382.774 tấn năm 2014. Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu và cơ sở công nghiệp cà phê Indonesia cho biết thiếu mưa làm thời tiết quá khô.

H.Lan
Nguồn: Vinanet/ Reuters