(VINANET) – Theo báo cáo của tùy viên Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ sản lượng cà phê của Việt Nam trong năm thị trường 2014/15 được dự báo ở mức 29,2 triệu bao 60kg/bao, hay 1,75 triệu tấn cà phê. Thời tiết thuận lợi và mưa kịp thời tại các khu vực trồng cà phê chính đã thúc đẩy quả cà phê phát trển trên mức trung bình trong niên vụ này. Sản lượng tăng thêm từ các khu vực trồng mới và trồng thay thế tiếp tục đẩy sản lượng cao hơn mức trung bình 5 năm. Nguồn cung cấp xuất khẩu kỷ lục và giá cao sẽ dẫn tới xuất khẩu kỷ lục trong năm thị trường 2014/15 dự báo ở mức 28 triệu bao.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters