VINANET - Sản lượng cao su tự nhiên Ấn Độ trong tháng 2/2013 giảm 4,7%, trong khi đó tiêu thụ giảm 10%, xuống còn 73.000 tấn trong tháng qua, Ủy ban cao su nước này cho biết.

Trong tháng 2/2012, sản lượng cao su đạt 64.000 tấn và tiêu thụ đạt 80.265 tấn. Nhập khẩu cao su tháng 2/2013 giảm 61%, xuống còn 9.497 tấn so với 24.519 tấn tháng 2/2012, trong khi đó xuất khẩu cao su tháng 2/2013 đã tăng 7 lần lên 6.650 tấn từ 951 tấn tháng 2/2012.

Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 2 năm tài chính, tiêu thụ cao su đã tăng 0,9% lên 890.060 tấn, trong khi đó sản lượng tăng 0,3% lên 851.200 tấn.