(VINANET) - Sản lượng cao su tự nhiên của Malaysia trong tháng 1/2015 tăng 53,8% tương đương 28.600 tấn, lên 81.798 tấn so với tháng trước đó, Cơ quan thống kê cho biết.

Tuy nhiên, so với cùng tháng năm ngoái, sản lượng này giảm 11,3% hoặc 10.419 tấn.

Trong 1 thông báo hôm thứ năm (12/3), cơ quan này cho biết, khu vực tiểu điền đóng góp 93% trong tổng sản lượng, và khu vực nhà nước chiếm 7%.

Xuất khẩu cao su tự nhiên của Malaysia trong tháng 1/2015 tăng 27 tấn, lên 69.465 tấn so với tháng trước đó, trong khi so với cùng tháng năm ngoái, con số này giảm 953 tấn.

Mặt hàng này chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc (47,1%), tiếp theo là Đức (13,3%), Iran (7,6%), Mỹ (3,7%), Brazil (3,5%), Mexico (2,7%), Bồ Đào Nha (2,2%), Phần Lan (2,2%) và Hàn Quốc (1,8%).

Trong khi, nhập khẩu cao su tự nhiên trong tháng 1/2015 đạt 96.131 tấn, tăng 10.938 tấn so với tháng trước, nhưng giảm 10.323 tấn so với cùng tháng năm ngoái.

Thái Lan là nhà cung cấp cao su tự nhiên chủ yếu (52,7%), tiếp theo là Việt Nam (23,5%).

Tiêu thụ nội địa cao su tự nhiên được cải thiện 214 tấn, lên 37.923 tấn trong tháng 1/2015 so với tháng trước đó, trong khi so với cùng tháng năm ngoái tăng 2.853 tấn.

Tính đến cuối tháng 1/2015, dự trữ cao su tự nhiên đạt 187.720 tấn, tăng 32,3% so với tháng 12/2014, nhưng giảm 15,9% so với cùng tháng năm ngoái.

Giá mủ cao su cô đặc trung bình tháng 1/2015 tăng 4% hoặc 14,46 cent so với tháng trước đó, lên 376,69 cent/kg. Tuy nhiên, thấp hơn 108,68 cent so với cùng tháng năm ngoái.

Năng suất trồng cao su trong tháng 1/2015 tăng 26%, lên 146,5 kg/ha so với tháng 12/014, và tăng nhẹ 1,5% hoặc 2,2 kg/ha cùng tháng năm ngoái.

Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/Reuters