VINANET - Sản lượng chè đen toàn cầu trong 10 tháng đầu năm 2013 tăng 8,52% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy số liệu mới nhất của chúng ta phù hợp với Ủy ban chè và các tổ chức của thương nhân.

“Theo tài liệu của chúng tôi, sản lượng chè đen toàn cầu tăng lên 1.649 triệu kg so với 1.520 triệu kg so với năm ngoái”, Rajesh Gupta, nhà xuất bản của Global Tea Digest cho biết.

Điều này đã tăng 8,52% (tương đương 129 triệu kg).

Sản lượng chè đã tăng ở tất cả các nước ngoại trừ Uganda, nơi 1,1 triệu kg đã được báo cáo cho đến tận tháng 10.

Mức gia tăng lớn nhất 62,28 triệu kg tại Kenya với sản lượng đạt tổng cộng 310 triệu kg.

Sản lượng chè Ấn Độ tăng 53,61 triệu kg, lên 861,57 triệu kg.

Tính đến tháng 10, sản lượng chè Sri Lanka tăng 8,3 triệu kg, lên 278,25 triệu kg. Malawi tăng 2,64 triệu kg, lên 39,55 triệu kg.

Sản lượng chè Bangladesh tăng 1,61 triệu kg, lên 51,06 triệu kg.

Sản lượng chè dư thừa 129 triệu kg so với cùng kỳ năm trước, đã gây ra tình trạng quá nhiều chè, nhưng có quá ít người mua.

Do đó, các nhà nhập khẩu có thể lựa chọn chè từ nhiều nguồn khác nhau, nhu cầu thấp.

Giá hiện tại đã giảm xuống còn 77 rupee/kg, giảm 12 rupee/kg so với năm trước, tại cuộc đấu giá chè Coonoor.

Nguồn: Reuter