(VINANET) Sản lượng chè của Sri Lanka giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 3/2014, giảm 21,9% so với cùng tháng năm ngoái, do điều kiện hạn hán kéo dài, số liệu từ Ủy ban chè nhà nước cho biết.

Sản lượng hàng hóa nông sản xuất khẩu hàng đầu của Sri Lanka trong quý I/2014

cũng giảm 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng chè hàng năm của quốc đảo này tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức cao kỷ lục 340,2 triệu kg, vượt so với mức cao nhất mọi thời đại 331,4 triệu kg trong năm 2010. Thu nhập trong năm ngoái cũng đạt mức cao kỷ lục 1,54 tỉ USD, vượt so với mức 1,48 tỉ USD năm 2011.

Chè là một trong nguồn thu ngoại tệ chính đối với nền kinh tế 67 tỉ USD.

Sản lượng chè của Sri Lanka (kg):

 
 
2014
2013
2014
2013
 
T3/2014
3T/2014
High Grown
5.960.064
7.802.550
17.324.345
19.465.735
Medium Grown
4.357.601
5.582.223
11.815.643
12.985.362
Low Grown
15.250.854
19.361.766
44.411.613
49.219.139
Tổng
25.568.519
32.746.539
73.551.601
81.670.236
 

Sản lượng chè Sri Lanka (triệu kg):

 

Dự báo 2014

2013
2012
2011
2010
350*
 340,2**
327,5
328,7
331,43
 
 * Dự báo sản lượng năm 2014
 ** Sản lượng chè Sri Lanka đạt mức cao kỷ lục

Kim ngạch xuất khẩu chè Sri Lanka (triệu USD):

 
2014**
2013
2012
2011
2010
231,7
1.542,2*
1.411,9
1.476,2
1.439,3
% thay đổi
 

13,3 (9,2)

- 5,3

2,56
21,45
 

* Kim ngạch xuất khẩu chè Sri Lanka đạt mức cao kỷ lục năm 2013

** Kim ngạch từ xuất khẩu chè trong 2 tháng đầu năm 2014.

Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/Reuters