(VINANET) - Sản lượng chè đen toàn cầu năm 2013 giảm 6,89% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng chè năm 2013 giảm xuống còn 247,95 triệu kg so với 266,3 triệu kg, giảm 18,35 triệu kg hoặc 6,89%, do sản lượng tại Sri Lanka, Kenya và Uganda giảm.

Sản lượng chè tại Sri Lanka giảm xuống còn 73,39 triệu kg, so với 80,29 triệu kg và sản lượng chè Kenya giảm xuống còn 112,08 triệu kg so với 117,26 triệu kg. Sản lượng chè Uganda đạt 4,03 triệu kg so với 14,56 triệu kg. Tại nam Ấn Độ giảm 0,48 triệu kg, xuống còn 30,96 triệu kg. Bắc Ấn Độ đạt 4,97 triệu kg, so với 4,34 triệu kg cùng kỳ năm ngoái.

Thời tiết bất lợi là nguyên nhân gây ra sản lượng chè tại các nước ở mức thấp. Thời tiết trong tháng này được cải thiện, hầu hết diện tích trồng chè đều có mưa.

Việt Nam và Trung Quốc đang thu hoạch nhưng Argentina đang cuối mùa sản xuất. Tại Ấn Độ, mưa có lợi cho cây trồng ở đông bắc và chè sẽ được đưa ra thị trường trong vài tuần tới.

Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/Reuters