(VINANET) - Theo số liệu của EIA, sản xuất dầu đá phiến của Hoa Kỳ tăng trưởng nhanh nhất, sẽ tăng khoảng 72.000 thùng mỗi ngày (bpd) vào tháng 8.

Theo báo cáo năng suất khoan dầu của EIA, sản lượng dầu Bakken trong tháng 8 sẽ tăng khoảng 17.000 thùng lên 1,11 triệu thùng so với tháng trước. Trong khi đó, sản xuất dầu đá phiến sét ở miền nam Texas Eagle Ford sẽ tăng 25.000 thùng dầu mỗi ngày lên 1,45 triệu thùng/ ngày.

Sản xuất từ lưu vực Permi ở phía tây Texas và New Mexico sẽ tăng 30.000 thùng dầu mỗi ngày lên 1,63 triệu thùng mỗi ngày.

Trong khi đó, sản xuất khí đốt đá phiến sẽ tăng 0,425 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) trong tháng 8 nhiều hơn so với tháng trước, từ 39,7 bcfd lên 40,1 bcfd.

Số liệu của EIA cho thấy, sản xuất khí gas tăng được thúc đẩy bởi sản lượng từ đá phiến sét Marcellus tập trung ở Pennsylvania, sẽ tăng lên 15,5 bcfd từ 15,2 bcfd trong tháng 7.

Sản xuất khí gas Haynesville sẽ giữ ở mức khoảng 6,7 bcfd và Eagle Ford sẽ tăng lên 6,5 bcfd từ mức 6,4 bcfd trong tháng 7.