(VINANET) – Các nhà máy đường của Ấn Độ đã sản xuất 4,2 triệu tấn đường từ 1/10 đến 15/12, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước do nhiều nhà máy hoạt động trong năm nay.

Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) cho biết năm nay 442 nhà máy ở nước này đã bắt đầu sản xuất tính đến 15/12 so với 426 nhà máy năm trước.

ISMA dự kiến sản lượng đường của Ấn Độ niên vụ 2014/15 ở mức 25 triệu tấn đến 25,5 triệu tấn so với 24,4 triệu tấn một năm trước.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters