(VINANET) - Khu vực mía đường trung nam Brazil đã sản xuất 118.000 tấn đường trong nửa cuối tháng 12, giảm mạnh so với 371.000 tấn nửa đầu tháng.

Sản lượng đường trong khu vực này chiếm 90% trong tổng sản lượng mía đường Brazil, chỉ 54% những gì được sản xuất trong cùng giai đoạn 2 tuần năm trước đó, Hiệp hội công nghiệp Unica cho biết.

Một số nhà máy vẫn hoạt động trong khu vực nghiền 3,6 triệu tấn mía đường vào cuối tháng 12, giảm so với 10 triệu tấn đầu tháng 12 và dưới 39% khối lượng 5,7 triệu tấn năm trước đó, Unica cho biết.

Tính lũy kế, sản lượng đường khu vực trung nam trong vụ thu hoạch hiện tại 2014/15 đạt 31,9 triệu tấn, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước đó. Sản lượng ethanol niên vụ 2014/15 đạt 25,9 tỉ lít, tăng 1,75% so với cùng kỳ năm trước đó.

Các nhà máy đường tiếp tục ưu tiên sản xuất ethanol từ mía đường, chỉ 26% mía đường sản xuất đường trong 2 tuần.

Sản lượng mía đường đạt 567,8 triệu tấn, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/Reuters