(VINANET) – Sản lượng lúa Thái Lan (độ ẩm 15%) ước đạt khoảng 38,8 triệu tấn (khoảng 26 triệu tấn gạo quy xay; hay khoảng 21,8 triệu tấn gạo xay xát độ ẩm 0%) trong niên lịch 2014, gần như không thay đổi so với năm 2013, mặc dù diện tích trồng lúa giảm 2%. Đó là dự báo của Văn phòng Kinh tế Nông nghiệp Thái Lan (OAE).

OAE cho biết vụ mùa chính (tháng 5 – tháng 7) sẽ chiếm khoảng 28,58 triệu tấn lúa, còn vụ phụ (tháng 1- tháng 6) sẽ đạt khoảng 10,23 triệu tấn lúa trong năm nay.

Năng suất chung của vụ chính dự kiến tăng khoảng 1% trong năm 2014 so với năm trước. Tuy nhiên, diện tích lúa Thái Lan ước tính giảm khoảng 2% xuống 11,34 triệu ha năm 2014 so với 11,53 triệu ha năm 2013.

Còn theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng lúa Thái Lan dự báo sẽ đạt khoảng 31 triệu tấn (khoảng 20,5 triệu tấn, quy xay), trong năm 2013-14, tăng khoảng 1,5% so với khoảng 30,6 triệu tấn lúa (khoảng 20,2 triệu tấn, quy xay) trong năm 2012-13. USDA dự báo Thái Lan sẽ xuất khẩu 8,5 triệu tấn năm 2014, tăng khoảng 27% so với khoảng 6,7 triệu tấn năm 2013.

T.Hải

Nguồn: Vinanet/Reuters