Sản lượng muối của Việt Nam giảm nhẹ trong quý 1 bất chấp hoạt động sản xuất muối công nghiệp tăng mạnh.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy Việt Nam sản xuất được 247.643 tấn muối trong quý 1, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2013. Trong số đó, muối sản xuất thủ công đạt 178.966 tấn, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước, còn muối sản xuất công nghiệp đạt 68.667 tấn, tăng 34,8%.

Lượng muối tồn trong diêm dân và một số doanh nghiệp sản xuất ước khoảng 108.328 tấn, trong đó Miền Bắc tồn 7.300 tấn, Miền Trung tồn 33.164 tấn, và Đồng bằng sông Cửu Long tồn 67.864 tấn.

Diện tích sản xuất muối cả nước ước đạt 14.508 ha, trong đó diện tích muối thủ công đạt 10.869 ha, diện tích muối công nghiệp đạt 3.639 ha.

Báo cáo cho thấy giá muối có xu hướng giảm nhẹ, song vẫn giữ ở mức hợp lý khi thời tiết tháng 3 thuận lợi hơn so với tháng 1 và 2, nhất là tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, nên sản lượng muối tăng so với 2 tháng trước. Giá muối tại Miền Bắc từ 1.600-2.500 đồng/kg, tại Nam Trung Bộ từ 1.000–1.500 đồng/kg đối với muối sản xuất thủ công, từ 900–1.200 đồng/kg đối với muối sản xuất công nghiệp, tại Đồng bằng sông Cửu Long từ 1.000–1.300 đồng/kg.

Nguồn: Thị trường giá cả, NDH