(VINANET) - Nam Phi nâng dự báo sản lượng ngô trong năm nay, lên 13,27 triệu tấn, so với 13,029 triệu tấn dự báo trước đó.

Ước tính từ 5 nhà kinh doanh nhà dao động giữa 13,029 triệu tấn và 13,9 triệu tấn.

Nam Phi, nhà sản xuất ngô lớn nhất châu lục này, đạt vụ thu hoạch lớn nhất trong hơn 3 thập kỷ, khi thu hoạch 14,4 triệu tấn năm 1981.

Ủy ban ước tính cây trồng của chính phủ sẽ đưa ra dự báo lần thứ 4 về sản lượng đối với cây trồng mùa hè.

Ngô là cây trồng chủ lực tại Nam Phi và một vụ thu hoạch lớn hơn sẽ cứu trợ cho đất nước này, sau khi dự trữ năm ngoái giảm bởi các cam kết xuất khẩu lớn.

Giá ngô đạt mức cao kỷ lục, hơn 3.300 rand (tương đương 320 USD)/tấn hồi đầu năm nay.

“Giá ngô có thể giảm hơn nữa, do áp lực vụ thu hoạch”, Dawid Snyman, nhà quản lý thông tin tại Absa Agribusiness.

Hầu hết hợp đồng ngô trắng giao kỳ hạn tháng 7 MAWN4 giảm 0,55%, xuống 1.882,6 rand/tấn.

1 USD = 10,2995 rand Nam Phi
Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/Reuters