(VINANET) – Công ty dầu nhà nước Brazil, Petroleo Brasileiro SA cho biết sản lượng trong tháng 12 tăng 12,3% so với cùng tháng năm trước lên mức kỷ lục, mặc dù công ty này không đạt được mục tiêu tăng trưởng sản lượng hàng năm.

Petrobras đã sản xuất 2,86 triệu thùng dầu và khí tự nhiên tương đương/ngày tại Brazil và nước ngoài trong tháng 12 sau khi đưa 57 giếng dầu mới vào hoạt động trong 12 tháng qua.

Sản lượng trong tháng 12 tăng 4,44% so với tháng 11 và công ty này kết thúc năm với sản lượng trung bình 2,65 triệu thùng/ngày. Sản lượng hàng ngày năm 2014 tăng 4,4% so với mức trung bình 2013.

Bất chấp sản lượng tăng, Petrobras không đạt được mục tiêu sản lượng năm nay, với mục tiêu tăng 6,5% đến 8,5% trong năm 2014.

Bình quân một năm cũng chỉ cao hơn 1,19% mức kỷ lục trước đó 2,62 triệu thùng/ngày trong năm 2011 và thấp hơn gần 50% mức 3,91 triệu thùng/ngày công ty này đã dự đoán trong năm 2010 rằng họ sẽ sản xuất vào cuối năm 2014.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters