VINANET - Trung Quốc đã sản xuất 2,066 triệu tấn thép thô mỗi ngày trong 10 ngày đầu tháng 2/2014, tăng 5,2% so với giai đoạn 21-31/1 và đạt mức cao nhất trong hơn 2 tháng, nhưng các kho dự trữ tăng cao cho thấy nhu cầu vẫn còn yếu.

Số liệu được đưa ra bởi Hiệp hội sắt và thép Trung Quốc (CISA), và đã đưa ra hôm thứ 4 (19/2) bởi Custeel cho thấy rằng, dự trữ sản phẩm thép tại các doanh nghiệp thép lớn đạt 16,328 triệu tấn trong 10 ngày đầu tháng 2/2014, tăng 20% so với cuối tháng 1/2014.

CISA ước tính sản lượng thép hàng ngày được cung cấp bởi các doanh nghiệp thành viên, chiếm hơn 80% trong tổng sản lượng.

 
Giai đoạn

Sản lượng ngày (tr tấn)

Thay đổi (%)

Các thành viên (tr tấn)

Thay đổi (%)
1-10/2
2,066
+5,2
1,761
+6,2
21-31/1
1,964
 -2,1
1,659

 -2,5   

11-20/1
2,007
+0,5
1,702
+1,6
1-10/1
1,997
+1,9
1,675
+2
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/Reuters