VINANET - Báo cáo của Hiệp hội thép thế giới về sản lượng thép thô thế giới bao gồm 63 nước trong tháng 2/2013 đạt 123 triệu tấn, tăng 1,2% so với cùng tháng năm ngoái.

Đvt: 1000 tấn
 
Nước
T2/2012
T2/2013
So với cùng tháng (%)
T1/2012
T1/2013
So với cùng tháng (%)
Châu Á
77.688
82.928
6,7%
156.861
169.700
8,2%
Châu Âu (27)
14.173
13.384
-5,6%
28.331
27.045
-4,5%
Bắc Mỹ
10.191
9.240
-9,3%
20.642
19.465
-5,7%
C.I.S. (6)
8.918
8.055
-9,7%
18.421
16.968
-7,9%
Nam Mỹ
3.780
3.421
-9,5%
7.511
7.082
-5,7%
Châu Phi/Trung Đông
2.934
2.937
0,1%
5.863
5.988
2,1%
Các nước châu Âu khác
2.899
2.787
-3,9%
6.233
5.793
-7,1%
Châu Đại Dương
454
505
11,2%
944
996
5,5%
Ngoài E.U. (27) (e)
201
450
123,9%
439
950
116,4%
 

Công suất sử dụng thép thô đối với 63 nước trong tháng 2/2013 tăng lên 80,5% so với 76,7% trong tháng 1/2013, giảm 0,8% so với tháng 2/2012.