VINANET - Sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 11/2013 tăng lên 127 triệu tấn, tăng 3,6% so với cùng tháng năm ngoái.

Sản lượng thép tại Trung Quốc trong tháng 11/2013 - nước sản xuất và tiêu thụ hợp kim lớn nhất thế giới - tăng 4,2% so với cùng tháng năm ngoái, lên 60,9 triệu tấn, Hiệp hội thép thế giới cho biết.

Nguồn: Reuter