(VINANET) - Hiệp hội thép toàn cầu (Worldsteel) cho biết, sản lượng thép thô toàn cầu đối với 65 quốc gia trong tháng 4/2014 đạt 137 triệu tấn, tăng 1,7% so với cùng tháng năm ngoái.

Đvt: 1.000 tấn
 
Khu vực
T4/2013
T4/2014
So với cùng kỳ (%)
4T/2013
4T/2014
So với cùng kỳ (%)
65 nước
132593
136626
3,0%
522333
541043
3,6%
Châu Á
89011
92777
4,2%
349772
365319
4,4%
EU (27)
14026
14612
4,2%
55080
58533
6,3%
Bắc Mỹ
9667
9731
0,7%
39334
39622
0,7%
CIS (6)
9099
9025
-0,8%
36216
35295
-2,5%
Nam Mỹ
3883
3703
-4,6%
14854
14714
-0,9%
Ngoài EU
3045
2802
-8,0%
11890
11811
-0,7%
Trung Đông
2091
2290
9,5%
8258
8867
7,4%
Châu Phi
1305
1273
-2,5%
5047
5095
1,0%
Ấn Độ Dương
467
413
-11,6%
1881
1787
-5,0%
Những nước EU khác (27)
491
445
-9,4%
1798
1668
-7,2%
Nguồn: Worldsteel

Công suất sử dụng thep thô đối với 65 quốc gia trong tháng 4/2014 đạt 78,7% và chiếm 1,2% điểm, thấp hơn so với tháng 4/2013.

Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/Reuters