(VINANET) - Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2015 đạt 130,53 triệu tấn, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, Cơ quan thống kê quốc gia (NBS) cho biết.

Sản lượng thép trong 2 tháng đầu năm 2015 tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 168,07 triệu tấn, trong khi sản lượng gang không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 118,7 triệu tấn, NBS cho biết.

Sản lượng thép hàng ngày trong 2 tháng đầu năm 2015 ở mức trung bình 2,849 triệu tấn, so với 2,809 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, NBS cho biết.

Đầu tư tài sản cố định vào nấu chảy kim loại màu đạt 29,3 tỉ NDT trong 2 tháng đầu năm 2015, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, NBS cho biết.

Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/Reuters