Theo số liệu của chính phủ Hàn Quốc, sản lượng thủy sản của nước này trong năm 2014 tăng 6,1% so với năm 2013 đạt 3,32 triệu tấn, chủ yếu do sản lượng cá nước và sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng.

Thống kê Hàn Quốc cho biết sản lượng các loài cá biển nước ấm như cá cơm, cá thu đao và mực, được đánh bắt ở các vùng ven biển và các loài thủy sản có vỏ và hàu ở các trại nuôi ven biển đã giúp tăng sản lượng thủy sản hàng năm.

Sản lượng thủy sản từ vùng ven biển tăng 1,4% đạt 1,06 triệu tấn, trong đó sản lượng nuôi biển vượt 1,56 triệu tấn, tăng 3,4% so với năm trước đó.

Về giá trị, sản xuất thủy sản của quốc gia vượt 7,38 nghìn tỉ won (6,71 tỉ USD), tăng 2,2% so với năm 2013. Sản lượng khai thác ven biển tăng 1,1% chỉ đạt dưới 3,79 nghìn tỉ won, trong đó nuôi trồng thủy sản chiếm 1,95 nghìn tỉ won, tăng 13%. Khai thác thủy sản nội địa tăng 7,7% đạt 372,1 tỉ won, trong khi ngành thủy sản xa bờ giảm 9,4% đạt 1,27 nghìn tỷ won.

Nguồn: Vietfish.org