Theo Tổng Cục thống kê, tháng 4 năm 2014, sản lượng thủy sản của Việt Nam ước đạt 423.200 tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Vasep cho biết sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 190.600 tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cá đạt 143.900 tấn (chủ yếu là cá tra/basa), giảm 3% và sản lượng tôm đạt 34.400 tấn, tăng 25,1%.

Trong tháng Tư, sản lượng cá tra/basa giảm do diện tích canh tác thấp. Đồng Tháp đạt 33.800 tấn, giảm 11,2%; An Giang 24.900 tấn, giảm 2,4% và Vĩnh Long 8,340 tấn, giảm 9,5%.

Trong thời gian nuôi tôm, nông dân tiếp tục chuyển từ nuôi tôm sú sang nuôi tôm chân trắng do nhu cầu tăng ở thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, nuôi tôm chân trắng đã được ưu tiên nhờ thời gian nuôi ngắn, năng suất cao.

Sản đánh bắt của Việt Nam trong tháng Tư là 232.600 tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ thời tiết thuận lợi. Trong đó, khai thác hải sản đạt 222.600 tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 4 tháng đầu năm, sản lượng cá ước đạt được 1.608.000 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản là 689.000 tấn, tăng 0,2% và sản lượng đánh bắt đạt 920.000 tấn, tăng 5,3%. Trong tổng sản lượng đánh bắt, khai thác hải sản là 872.000 tấn, tăng 5,6%.

Tuy nhiên, đánh bắt cá ngừ trong giai đoạn này giảm do phương pháp đánh bắt. Đến tháng Tư năm 2014, một số tỉnh đã báo cáo sụt giảm sản lượng đánh bắt cá ngừ như Bình Định 2.700 tấn, giảm 18,4%; Phú Yên với 2.500 tấn, giảm 32,4%.

Nguồn: NNVN