Cục Thủy sản Thái Lan đã tiến hành một cuộc khảo sát về sản lượng tôm chân trắng của nước này và đưa ra dự báo sản lượng tôm có thể đạt khoảng 300.000 đến 400.000 tấn trong năm 2015.
 
Cuộc khảo sát dự báo mức sản lượng tối thiểu và tối đa cho mỗi khu vực và sản lượng tôm tối thiểu ước tính đạt 300.119 tấn và sản lượng tôm tối đa là 400.000 tấn nếu người nuôi khắc phục được tình trạng hội chứng tôm chết sớm (EMS).
 
Số tối thiểu có vẻ thực tế hơn so với con số tối đa.
 
Dự báo, tỉnh miền đông đạt 89.999 - 118.531 tấn tôm, khu vực miền trung đạt 44.3000 - 60.693 tấn, khu vực cao nguyên là 76.500 - 102.594 tấn, miền nam Andaman là 59.000 - 79.155 tấn và vùng vịnh miền nam Thái Lan đạt mức 30.320 - 39.024 tấn.
 
Trong kết quả quý 4 đưa ra ngay 27/2, Công ty Thai Union Frozen dự báo sản lượng của Thái Lan năm 2015 là 250.000 tấn, chủ yếu là nhờ sự tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm.
 
Gần đây Tạp chí Aquaculture Asia Pacific cũng dự báo sản lượng tôm của Thái Lan là 267.615 tấn trong năm 2013 và 328.000 trong năm 2014.

Nguồn: Vietfish.org