Sản lượng tôm của Thái Lan vẫn tiếp tục gây thất vọng trong năm 2014 sau khi sản lượng đã giảm mạnh trong năm trước đó do hội chứng tôm chết sớm.

EMS hoành hành khiến sản lượng tôm Thái Lan giảm từ mức cao nhất 650.000 tấn xuống còn khoảng 200.000 trong năm 2014.

Sản lượng tôm Thái Lan hiện nay ước giảm khoảng 17% là mức bi quan nhất trong 3 viễn cảnh được dự báo cho năm 2014 do các nhà phân tích tôm tại Hội nghị thị trường thủy sản toàn cầu (GSMC) đưa ra trong năm 2013.

Tuy nhiên, Thái Lan vẫn là nhà cung cấp tôm chín số 1, nhà cung cấp tôm cỡ 51-60 lớn thứ 2, nhà cung cấp tôm cỡ 41 lớn thứ 3 và nhà cung cấp tôm cỡ 31-40 lớn thứ 4 cho thị trường Mỹ.

Trong 9 tháng đầu năm 2014, sản lượng tôm của Thái Lan giảm so với cùng kỳ năm 2013 trong đó xuất khẩu giảm 48% trong quý 1, 28% trong quý 2 và 14% trong quý 3.

Tuy nhiên, có một chút hy vọng trong tháng 10, khi xuất khẩu tăng so với năm ngoái. Trong 10 tháng đầu năm, xuất khẩu tất cả các loại tôm của Thái Lan giảm 38,4%.

Nguồn: vietfish.org