VINANET - Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu chè năm 2013 của Sri Lanka đạt mức cao kỷ lục, do thời tiết thuận lợi và giá thị trường thế giới hấp dẫn, Ủy ban chè nhà nước cho biết.

Sản lượng chè hàng năm tăng 4,2% năm ngoái, lên mức cao kỷ lục 340,23 triệu kg, vượt mức cao nhất mọi thời đại trước đó 331,43 triệu kg năm 2010.

Thu nhập từ xuất khẩu hàng hóa nông sản hàng đầu của Sri Lanka đạt mức cao kỷ lục 1,5 tỉ USD năm 2013, vượt so với mức đỉnh trước đó 1,48 tỉ USD năm 2011, do “giá thị trường thế giới tăng”, Tổng giám đốc của Ủy ban chè, ông U.K.S. Mihindukulasuriya cho hãng Reuters biết.

Sản lượng chè Sri Lanka tăng 16% trong tháng 12/2013, so với cùng tháng năm trước đó.

Chè là một trong những nguồn thu ngoại tệ chủ yếu đối với nền kinh tế quốc đảo này 67 tỉ USD.

Sản lượng chè của Sri Lanka

Đvt: kg
 
T12/2013
T12/2012
12T/2013
12T/2012

Tăng trưởng cao

6.448.544
5.908.086
75.572.225
72.739.585

Tăng trưởng trung bình

4.945.725
3.987.942
56.207.897
52.292.804

Tăng trưởng thấp

18.818.187
16.093.015
208.448.908
201.245.742
Tổng
30.212.456
25.989.043
340.229.030
326.278.131
 
Sản lượng chè Sri Lanka
Đvt: triệu kg
 
Dự báo 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
350
340,2*
327,5
328,7
331,43

* Sản lượng chè kỷ lục của Sri Lanka.

Kim ngạch xuất khẩu chè của Sri Lanka

Đvt: triệu USD
 
 
11T/2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Kim ngạch
1.393,8
1.411,9
1.476,2*
1.439,3

% thay đổi trong năm (-)

9,4
(5,3)
2,56
21,45
 

* Kim ngạch xuất khẩu chè kỷ lục trước đó của Sri Lanka. Những con số chính thức năm 2013 chưa được công bố bởi ngân hàng trung ương.

Sản lượng chè năm 2012 giảm 0,4% so với năm trước đó, do thời tiết bất lợi.

Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/Reuters