(VINANET) – Sử dụng ngô làm thức ăn chăn nuôi của Nhật trong tháng 10 giảm so với cùng kỳ năm ngoái, do người dùng thay thế ngô bằng lúa miến.

Theo số liệu sơ bộ của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, tỷ lệ ngô sử dụng làm thức ăn chăn nuôi trong tháng 10 đã giảm xuống 43,6% từ mức 47,5% trong cùng kỳ năm ngoái.

Khoảng 65-70% lượng ngô nhập khẩu của Nhật sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, phần còn lại được dùng để chế biến bột ngô và thức ăn.

Dưới đây là bảng thống kê dựa trên số liệu sơ bộ từ Bộ Nông nghiệp về sản lượng thức ăn hỗn hợp nhập khẩu (tính theo tấn) và tỷ lệ % các loại ngũ cốc trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.

                                        Tháng 10/2013   Tháng 9/2013    Tháng 10/2012
Tổng lượng nhập khẩu                  2,100,311         1,893,671            2,075,900
Các thành phần chính:
          Ngô                                       43,6 %         41,8 %          47,5 %
          Lúa miến                                6,4 %          7,7 %            6,0 %
          Lúa mỳ                                   4,1 %          3,9 %            1,0 %
          Lúa mạch                               3,8 %          3,9 %            3,6 %
(Nguồn: Reuters)