Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã có công văn yêu các cơ sở chế biến sò điệp, sò lông (NT2MV) không xuất khẩu vào EU các sản phẩm này chưa được xử lý nhiệt đáp ứng quy định của EU hoặc tách cồi/cơ thịt từ nguyên liệu thu hoạch từ vùng phát hiện độc tố.

Theo đó, kể từ ngày 20/9, Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng không cấp chứng thư cho các lô hàng NT2MV xuất khẩu vào EU trong trường hợp lô hàng chưa được xử lý nhiệt đúng theo quy định của EU. Đặc biệt, tuyệt đối không cấp chứng thư cho các lô hàng cồi điệp không được xử lý nhiệt triệt để như trụng/chần,… hoặc lô hàng cồi/cơ thịt NT2MV xuất xứ từ vùng phát hiện độc tố (bao gồm Lipophilic) trong mẫu nguyên con mặc dù đã được tách cồi/cơ thịt và kết quả kiểm tra độc tố trên cồi/cơ thịt đạt yêu cầu.

Ngoài ra, các cơ sở chế biến NT2MV xuất khẩu vào EU đặc biệt là các cơ sở được Đoàn thanh tra EU đến kiểm tra cần rà soát điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở để khắc phục các sai lỗi nhất là các sai lỗi nêu trên; tập huấn, đào tạo cho cán bộ bảo đảm chất lượng và công nhân chế biến về thao tác thực hành theo đúng quy định.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản lưu ý, trường hợp mẫu NT2MV nguyên con phát hiện độc tố, không cho phép thu hoạch (không cấp giấy chứng nhận xuất xứ) cho nguyên liệu NT2MV để tách cồi/cơ thịt để chế biến xuất khẩu vào EU; Đối với các lô sản phẩm đã được sản xuất trước ngày 20/9/2014 theo hướng dẫn tại công văn số 401/QLCL-CL1 ngày 16/3/2011 của Cục, Cơ quan Chất lượng hướng dẫn doanh nghiệp chuyển thị trường xuất khẩu hoặc chuyển mục đích sử dụng.

Trước đó, từ ngày 9 đến 16/9/2014, Đoàn thanh tra EU đã có chuyến thanh tra tại Việt Nam để đánh giá hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm NT2MV của Việt Nam. Trong quá trình thanh tra đã ghi nhận một số lỗi sai nghiêm trọng gồm: Hồ sơ quản lý nguyên liệu không đủ độ tin cậy; hồ sơ Chương trình quản lý chất lượng (đặc biệt là tại công đoạn xử lý nhiệt) không đủ độ tin cậy; thao tác thực hành của QC/công nhân trên thực tế không phù hợp với hồ sơ, tài liệu Chương trình quản lý chất lượng; phương pháp xử lý nhiệt không phù hợp với quy định của EU (hấp bằng áp lực hơi nước để xử lý nhiệt nhưng không sử dụng thiết bị kín). Bên cạnh đó, sản phẩm cồi điệp chần/trụng chưa được xử lý nhiệt đáp ứng quy định của EU đối với NT2MV từ Việt Nam vẫn được xuất khẩu vào thị trường EU; NT2MV từ vùng phát hiện độc tố Lipophilic vẫn được tách cồi/cơ thịt và chế biến, xuất khẩu vào EU mặc dù sau đó được kiểm nghiệm độc tố đạt yêu cầu. Vì vậy, Đoàn thanh tra EU yêu cầu phải áp dụng ngay biện pháp khắc phục khẩn cấp là không cho phép (dừng cấp chứng thư) cho các sản phẩm trên xuất khẩu vào EU.

Nguồn: Báo Công Thương điện tử