Bộ Tài chính đã phát đi công văn cho phép doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu tăng mức sử dụng Quỹ bình ổn để ghìm đà tăng giá của các mặt hàng nhiên liệu.

Giá bán xăng hiện hành đang thấp hơn giá cơ sở 215 đồng/lít. Giá bán dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut cũng đang thấp hơn giá cơ sở. Trên cơ sở chênh lệch này, liên Bộ Tài chính – Công Thương thống nhất chỉ đạo không tăng giá các mặt hàng xăng dầu và cho phép các doanh nghiệp sử dụng quỹ bình ổn.

ĐVT: VNĐ/lít, kg

Mặt hàng
Giá bán hiện hành
Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

 
(1)
(2)
(3) = (1)-(2)
Xăng RON 92
24.900
25.115
-215
Dầu diêzn 0,05S
22.680
22.869
-189
Dầu hỏa
22.480
22.647
-167
Dầu madut 180CST 3,5S
18.290
18.292
-2

Cụ thể, đối với mặt hàng xăng sẽ được sử dụng mức trích quỹ bình ổn cao nhất là 200 đồng/lít. Với dầu hỏa và dầu diesel, mức trích quỹ sẽ lần lượt là 160 đồng/lít và 180 đồng/lít.

Đây là lần thứ hai liên tiếp trong tháng 5, cơ quan điều hành yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh giữ nguyên giá bán lẻ các mặt hàng nhiên liệu.

Thời điểm sử dụng Quỹ Bình ổn giá là từ 20 giờ 00 ngày 15 tháng 5 năm 2014.

Nguồn: DĐDN