Trang thông tin quốc tế Leatherbiz cho biết một công ty Trung Quốc đang xây dựng nhà máy sản xuất giày dép tại quận Dadi của Nigeria và đang tìm kiếm 5.000 nhân sự của địa phương này. Một số tập đoàn giày dép Trung Quốc đang thiết lập sản xuất tại châu Phi để tận dụng được lợi thế nguyên liệu, chi phí lao động và ưu đãi thuận lợi.

Tập đoàn Lee cho biết, công trình sẽ được hoàn thành vào tháng 12 và dự kiến nhà máy này sẽ sản xuất giày dép da và một số loại khác, sẽ đi vào hoạt động vào tháng 5/2014.

Về lâu dài, tập đoàn có kế hoạch đầu tư sản xuất đường, chế biến nước trái cây, phân bón hữu cơ và vật liệu xây dựng.

www.lefaso.org.vn