Ba tháng đầu năm 2014, lượng cập cảng thủy sản tươi của Tây Ban Nha đạt 50.976 tấn, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2013 (51.742 tấn).

Tháng 3/2014, sản lượng thủy sản tươi của nước này đạt 22.262 tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2013 (22.021 tấn).

Sản lượng khai thác cập cảng Vigo đạt cao nhất trong tháng 3/2014 với 5.168 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2013 (4.919 tấn). 3 tháng đầu năm 2014, có 13.201 tấn thủy sản cập cảng này, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước (13.593 tấn).

Nguồn: Vasep