Bất chấp những lo ngại của các đội tàu đánh cá, Tây Ban Nha được bổ sung hơn 10.000 tấn vào hạn ngạch khai thác thủy sản năm 2015.

Các bộ trưởng thủy sản của châu Âu đã nhóm họp để đưa ra hạn ngạch. Trong đó, cá tuyết hake biển bắc sẽ có hạn ngạch tăng 11%, hạn ngạch cho cá vây chân (anglefish) và cá bơn buồm (megrim) giữ nguyên. Hạn ngạch cho cá cơm anchovy tại vịnh Cadiz tăng 10%, hạn ngạch tôm hùm Na Uy tăng 15% và cá sòng (horse mackerel) tăng 70%. Tây Ban Nha tăng hạn ngạch cá vây chân thêm 15% cho các ngư trường trong nước. Hạn ngạch tăng nên các đội đánh bắt sẽ có thêm khoảng 21 triệu EUR.

Trong khi đó, hạn ngạch cho tôm hùm Na Uy ở Tây Bắc biển Cantabrian biển giảm 10% , hạn ngạch cá tuyết hake giảm 15% .

Nguồn: www.vasep.com.vn