Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chấp thuận cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường xanh Huê Phương đầu tư 50 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm sau rác thải công nghiệp của ngành cơ khí, xây dựng và phôi kim loại.

Nhà máy được xây dựng tại ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, sẽ sử dụng khoảng 6.000m2 đất, trong khuôn viên 17,8ha của dự án nhà máy xử lý rác thải tập trung hiện có của công ty.

Công suất của nhà máy dự kiến 300 tấn sản phẩm/ngày, gồm đinh tán, ốc vít, thép hình, phôi đồng, chì, nhôm... được sử dụng nguyên liệu từ phế liệu kim loại thu gom trong quá trình xử lý rác thải công nghiệp trong tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu nhà đầu tư khi triển khai dự án cần lựa chọn công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, bảo đảm quy định về xử lý chất thải; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh, việc xử lý chất thải rắn của địa phương lâu nay chủ yếu bằng hình thức chôn lấp gây rất nhiều lãng phí, tốn diện tích đất, ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Dự án sản xuất sản phẩm sau rác thải công nghiệp không chỉ có ý nghĩa về mặt môi trường, mà còn đem lại lợi ích về kinh tế, được tỉnh ưu tiên khuyến khích đầu tư./.

Nguồn: Vietnamplus