Hiệp hội Các nhà sản xuất thức ăn Thái Lan đã thiết lập một lộ trình phát thủy sản bền vững nhằm đảm bảo ngành này đạt được sự bền vững trong cả chuỗi cung ứng.

Lộ trình phát triển sẽ được hoàn tất vào tháng 7/2014 và được thực hiện từ tháng 8 ngay sau đó.

Kế hoạch sẽ tập trung vào một khuôn khổ, các hoạt động và việc thực thi giữa các bên liên quan trong chuỗi thủy sản. Theo kế hoạch này, ngành thủy sản Thái lan sẽ tiến tới sự phát triển bền vững trong vòng 5 năm.

Nguồn:Vasep