Loại cà phê
ĐVT
Giá
Nước XK
Cửa khẩu
Mã GH
Cà phê robusta Việt Nam loại 1 (hàng đóng đồng nhất: 60kg/bao)
tấn
$2,177.00
Algeria
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê robusta Việt Nam loại 1
tấn
$2,147.00
Argentina
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng xá trong cont - 21.6 tấn/cont
tấn
$2,165.00
Australia
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2)
tấn
$2,124.00
Belgium
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Cà phê Việt Nam Robusta loại 2 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao
tấn
$2,039.00
China
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê chưa rang chưa khử chất cà phê in chủng loại Robusta loại 1 (60 kg / bao)
tấn
$2,139.00
Croatia (Hrvatska)
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê Arabica Việt Nam loại 1. Hàng đóng đồng nhất net 60 kg/bao.
tấn
$3,201.00
Dominican Republic
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê Robusta loại 1; Hàng đóng bao
tấn
$2,139.00
Egypt
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao
tấn
$2,149.00
France
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê Arabica ( cà phê nhân ) loại 1 sàng 18, dạng thô chưa qua chế biến.
tấn
$2,700.00
Germany
Cảng Hải Phòng
FOB
Cà phê nhân chưa rang chưa khử chất cà phê in chủng loại Robusta loại 1 ( 21.6TAN/CONT, 05CONTS20')
tấn
$2,155.00
Germany
ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)
FOB
Cà phê hạt ROBUSTA loại 2-#xA;HàNG ĐóNG Xá VàO 6 CONTAINER
tấn
$2,066.00
Germany
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Cà phê hạt Việt Nam Robusta loại 2, hàng đóng bằng bao đay 60kg/bao.TC:320bao/1cont x 20ft
tấn
$2,009.00
Greece
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê ROBUSTA Việt Nam loại 2
tấn
$2,115.00
India
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê chưa rang chưa khử chất cà phê in chủng loại Robusta loại 1 (1000KG / BIG BAGS)
tấn
$2,064.00
Israel
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB
Cà phê Arabica ( cà phê nhân ) loại 1 sàng 16, dạng thô chưa qua chế biến.
tấn
$2,600.00
Italy
Cảng Hải Phòng
FOB
Cà Phê Robusta Loại 1 Sàng 16
tấn
$2,145.00
Italy
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê hạt arabica Viet Nam, loại 1 ( đóng hàng đồng nhất 60 kgs trong 1 bao
tấn
$3,063.00
Japan
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê robusta Việt Nam loại 1
tấn
$2,123.00
Japan
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB
Cà phê robusta Việt Nam loại 2
tấn
$2,016.00
Korea (Republic)
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà PHê HạT ROBUSTA LOạI 2 (1 BAO = 60 KGS)
tấn
$2,017.00
Malaysia
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê chưa rang chưa khử chất cà phê in chủng loại Robusta loại 1 (60kg)
tấn
$2,008.00
Morocco
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê nhân chưa rang chưa khử chất cà phê in chủng loại Robusta loại 1 (01CONT20')
tấn
$2,820.00
Netherlands
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà PHê HạT ROBUSTA LOạI 2-#xA;1 BAO = 60 KGS
tấn
$2,025.00
Philippines
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB
Cà phê Việt Nam Robusta loại 2 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao
tấn
$1,964.00
Poland
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB
Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao
tấn
$2,084.00
Portugal
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê Arabica, đã xay thành bột (250g / bao), mới 100%
kg
$7.29
Russian Federation
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê Arabica ( cà phê nhân ) loại 1 sàng 16, dạng thô chưa qua che bien.
tấn
$2,600.00
Spain
Cảng Hải Phòng
FOB
Cà phê Việt Nam Robusta loại 1 - Hàng đóng đồng nhất 60kg/bao
tấn
$2,179.00
Spain
ICD Phúc Long (Sài Gòn)
FOB
Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Robusta Loại 2) - Hàng thổi 02 containers
tấn
$2,072.00
Spain
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê nhân chưa rang chưa khử chất cà phê in chủng loại Robusta loại 2 ( 21.6TAN/CONT, 3CONTS20")
tấn
$2,010.00
United Kingdom
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cà phê ARABICA loại 1 sàng 18 cà phê nhân) xuất xứ Việt Nam,dạng thô chưa qua chế biến
tấn
$2,800.00
United States of America
Cảng Hải Phòng
FOB
Cà phê ARABICA loại 1 sàng 16 cà phê nhân) xuất xứ Việt Nam,dạng thô chưa qua chế biến
tấn
$2,600.00
United States of America
Cảng Hải Phòng
FOB
Cà phê robusta Việt Nam loại 1
tấn
$2,106.00
United States of America
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB
Cà phê robusta Việt Nam loại 2
tấn
$2,035.00
United States of America
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB