Mặt hàng
 Giá (đ/kg)

Đỗ xanh

42.000

Đỗ tương

28.000
Lạc
48.000
Nguồn/Vinanet/TTGC