Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Chợ Đồng Xuân – Hà Nội

 

Thóc

5.200

Gạo tẻ thường

13.000

Gạo Bắc Hương

18.000

Gạo nếp ngon

25.000

Gạo nếp cẩm

32.000

Gạo lức huyết rồng

30.000

Gạo lức tẻ

24.000

Đồng Nai

 

Thóc tẻ thường

6.100

Gạo tẻ thường

12.000

Gạo thơm Đài Loan

18.000

Đồng Tháp

 

Gạo tẻ thường

11.000

Gạo thơm

16.000

Thóc tẻ thường

4.400

Thóc xuất khẩu

4.650(+100)

Gạo NL loại 1

6.850(+100)

Gạo NL loại 2

6.550(-100)

Gạo XK 5% tấm

8.000(+150)

Gạo XK 10% tấm

7.800(+100)

Gạo XK 15% tấm

7.600(+50)

Gạo XK 20% tấm

7.400(+50)

Gạo XK 25% tấm

7.200(+50)

Cám (xay, lau)

5.000(+200)

Tấm 1/2

6.400

Tấm 2/3

6.200

Tấm 3/4

6.000

Hậu Giang

 

Gạo tẻ thường

11.800

Thóc tẻ thường khô

4.700(+300)

Gạo nguyên liệu loại 1

6.700

Gạo nguyên liệu loại 2

6.750

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

7.250

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

7.100

Nguồn/Vinanet/TTGC