Mặt hàng

Giá(đ/kg)

Đồng Nai

 

Lúa tẻ thường

6.100

Gạo tẻ thường

12.000

Gạo thơm Đài Loan

18.000

Trà Vinh

 

Lúa thường mới

5.500

Gạo thường

9.500

Gạo Tài Nguyên

13.500

Nếp ngon

18.000

Cám gạo

6.500

Bạc Liêu

 

Thóc tẻ thường (lúa hè thu)

5.400

Gạo tẻ thường

9.500

Gạo thơm lài

15.000

Gạo nguyên liệu lức

6.700

Gạo nguyên liệu trắng

7.900

Cà Mau

 

Thóc tẻ thường

5.500

Gạo tẻ thường

8.500

Gạo lài sữa

13.500

Gạo nguyên liệu loại 1

7.500

Gạo nguyên liệu loại 2

7.100

Gạo thành phẩm xuất khẩu 5% tấm

10.000

Gạo thành phẩm xuất khẩu 25% tấm

9.000

Long An

 

Gạo tẻ thường

9.500(+5.000)

Gạo nàng thơm chợ Đào

16.000(+2.000)

Gạo nguyên liệu loại 1

7.400(-100)

Gạo nguyên liệu loại 2

6.900(-200)

Tiền Giang

 

Gạo tẻ thường

10.000

Gạo tẻ ngon

17.000

Giá mua nông sản:

 

Thóc tẻ thường mới

4.700(-100)

Gạo nguyên liệu loại 1 (trắng) Công ty lương thực mua

7.600

Gạo nguyên liệu loại 2 (chà lứt)

7.100(+250)

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

7.850(+50)

Gạo thành phẩm XK 10% tấm

7.750(+50)

Gạo thành phẩm XK 15% tấm

7.600(+100)

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

7.350(+150)

Nguồn : Vinanet/TTGC