ĐVT: đ/kg
 
Tên sản phẩm
Giá (đ)
Địa điểm lấy giá
Dừa khô (đ/chục)
68.000 -75.000
Cơ sở
Dừa xiêm xanh (đ/chục)
65.000-70.000
Cơ sở
Dừa xiêm lai (đ/chục)
60.000 - 65.000
Cơ sở
Hạt ca cao
44.000 -45.500
CTY TNHH Cacao Pham Minh
Trái Ca cao
3.500 - 4000
CTY TNHH Cacao Pham Minh
Bưởi da xanh loại 1
50.000 - 55.000
Cơ sở Ba Rô
Bưởi da xanh loại 2
44.000 - 45.000
Cơ sở Ba Rô
Cam Sành loại 1
25.000
Cơ sở Ba Rô
Cam Sành loại 2
20.000
Cơ sở Ba Rô
Xoài cát
45.000
 
Dưa hấu loại I
10.000
Chợ phường 3
Dưa hấu loại II
7.000
Chợ phường 3
Tôm càng xanh 1 (8 - 10 con/kg)
385.000
Cơ sở Hân
Tôm càng xanh 2(1-15 con/kg)
280.000
Cơ sở Hân
Tôm càng xanh 3(30 - 40con/kg)
190.000
Cơ sở Hân
Tôm sú các loại 1(10 con/kg)
300.000
Đại lý 8 Hoa
Tôm sú các loại 2(20 con/kg)
205.000
Đại lý 8 Hoa
Tôm sú các loại 3(25 con/kg)
135.000
Đại lý 8 Hoa
Cá tra thịt trắng
29.000
Cơ sở Mười
Heo hơi
39.000 - 40.000
Cơ sở Dung
Heo giống trại
43.000 -47.000 
Cơ sở Dung
Heo giống địa phương
43.000 -45.000
Cơ sở Dung
THóc tẻ
6.800
Cửa hàng lương thực, thực phẩm
Gạo Nàng Thơm
16.000
Cửa hàng lương thực, thực phẩm