Mặt hàng

ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Gạo trắng 5% tấm.Đóng đồng nhất trong bao PP 50kg
tấn
$385.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo 5% tấm bao 25kg

tấn
$397.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo thơm (Jasmine) max 5% tấm; packing: 10kgs/bao
tấn
$720.00
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB

Gạo Việt nam 5 % tấm , bao 25kg   ( Hàng đóng đồng nhất )

tấn
$381.00
Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo tẻ 5% tấm đóng gói trong bao 50kg/bao, cả bì 50.13kg/bao

tấn
$440.00
Cửa khẩu Bát Sát (Lao Cai)
DAF

Gạo thơm Viêt Nam 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP+PE, 50kg tịnh/bao, 50.13kg cả bì/bao

tấn
$720.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo trắng 5% tấm.Đóng đồng nhất trong bao PP 50kg.
tấn
$391.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo trắng Việt Nam 15% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 25kg tịnh

tấn
$378.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo 10 % tấm, đóng bao PP 45 kg/bao.   1 Container =555 bao

tấn
$392.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo thơm Viêt Nam 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP+PE, 25kg tịnh/bao, 25.08kg cả bì/bao, đính kèm 1% bao rỗng dự phòng miễn phí.

tấn
$723.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo 5% tấm xuất khẩu, Việt Nam, 25kgs/bao
tấn
$396.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo 5% tấm, tịnh 10kg/bao, cả bì 10.065kg/bao, (5 bao 10kg đóng vào bao master, 4050 bao master), (đóng đồng nhất)

tấn
$425.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo lức 5% tấm (Đóng xá 24 tấn/ cont; Xuất xứ VN)
tấn
$400.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo đồ 5% tấm, xuất xứ: Việt Nam, 50 kg bao net, 50,13 bao gross, 2% bao dự phòng ( bao)

tấn
$456.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo trắng Việt Nam 25% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP 50kg. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng

tấn
$366.00
Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo lứt 5% tấm (đóng xá, 540bao tấn thành container, 50kg/bao)

tấn
$385.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo 5% tấm đóng đồng nhất trong 3,000 bao tịnh 50kg / bao, cả bì 50.13kg / bao

tấn
$395.00
Cảng Mỹ Thời (An Giang)
FOB
Gạo thơm 5% tấm (500 bao, 50kg/bao)
tấn
$750.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo trắng 15% tấm việt nam, đóng gói trong bao 50kg/bao, cả bì 50.14kg/bao

tấn
$378.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo trắng 5% tấm (đóng bao PP tịnh 20kg/bao)
tấn
$398.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo trắng hạt dài 25% tấm.
tấn
$373.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo nếp 10% tấm, 30 kg/ bao, 24 tấn/ cont.
tấn
$620.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo Việt Nam 5% tấm, bao 50kg gạo đồng nhất

tấn
$373.00
Cảng Bến Nghé (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo Việt Nam 15% tấm , bao 25kg gạo đồng nhất

tấn
$374.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo Việt Nam 5% tấm , bao 25kg gạo đồng nhất

tấn
$389.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo 20% tấm (1850bao, 50lbs/bao, 50lbs = 22.68kg)
tấn
$445.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo thơm (Jasmine) max 5% tấm; packing: 20lbs/bao
tấn
$775.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB