Mặt hàng
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã G.H

Gạo đồ 5% tấm đóng đồng nhất trong 10000 bao tịnh 25kg/bao, cả bì 25.08kg/bao

tấn
$460.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm (đóng bao PP tịnh 25kg/bao) - 2% bao rỗng dự phòng theo hàng (100 bao)

tấn
$415.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo Nếp Việt Nam 100% tấm. Hàng đổ xá vào container.

tấn
$492.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo trắng 5% tấm đóng thành 5.000 bao PP đồng nhất, trọng lượng 50kg/bao .

tấn
$398.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo thơm Viêt Nam 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP+PE, 50kg tịnh/bao,50.13kg cả bì/bao, đính kèm 1% bao rỗng dự phòng miễn phí.

tấn
$760.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Nếp VN 10% tấm, đóng bao PP 50kg tịnh/bao

tấn
$590.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo trắng 5% tấm (504 Đông Xuân vụ 2013). Gạo đóng trong bao ghép màng hai mặt 25kg tịnh,1% bao dự phòng theo hàng. Hàng đóng container.

tấn
$415.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP mới, đóng tịnh 50KG/bao. Xuất kèm 2% bao rỗng dự phòng.

tấn
$370.00
Cảng Sài Gòn KV3 – Bến phao
FOB

Gạo trắng Việt Nam 15% tấm đóng đồng nhất trong bao PP loại 20Kg tịnh (20.075Kg kể cả bao bì)

tấn
$383.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo trắng 5% tấm xuất xứ Việt Nam (bao 50 kg)
tấn
$410.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo thơm Viêt Nam 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP+PE, 50kg tịnh/bao,50.13kg cả bì/bao, đính kèm 1% bao rỗng dự phòng miễn phí.

tấn
$760.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo trắng hạt dài 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 25kg/bao.

tấn
$445.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo nếp 10% tấm đóng thành 25.000 bao PP đồng nhất, trọng lượng 25kg/bao.

tấn
$600.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo (5% tấm)-hàng đóng đồng nhất 25kg/bao, hàng mới 100%, VN sản xuất

tấn
$480.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo Nếp trắng Việt Nam 02% tấm. Đóng trong bao PP 50 kgs .

tấn
$635.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo trắng VN 5% tấm XK (6% chalky) (đóng bao PP 50 kg/b;cả bì 50.13kg/b.

tấn
$396.00
Cảng Sài Gòn KV3 – Bến phao
FOB
Gạo nếp việt nam 30kg/bao
tấn
$570.00
Cảng Hải Phòng
FOB

Gạo thơm Việt Nam 3% tấm (đóng bao PP tịnh 40kg/bao gồm 8 túi 5kg/túi) (2300bao)

tấn
$620.00
Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo thơm 5% tấm. Đóng bao PP/PE 25kg.Tổng cộng : 2.000 bao.

tấn
$710.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo trắng hạt dài 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP, 25kg tịnh/bao, 25.1kg cả bì/bao.
tấn
$480.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo đồ 5% tấm, xuất xứ Việt Nam, bao 40kg net, 40.395 bao gross

tấn
$507.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo tẻ ( Gạo tẻ Q5 5% tấm , xát trắng , sản xuất 2013)
kg
$0.52
Cảng Hải Phòng
FOB
Gạo 15% Tấm ( Tịnh 25Kg/Bao ) Xuất Xứ Việt Nam
tấn
$383.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo thơm 5% tấm (25lbs/bao, 25lbs =11.34kg)
tấn
$800.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo nếp 10% tấm (50lbs/bao, 50lbs = 22.68kg)
tấn
$705.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo 15% tấm (100LBS/bao, 100LBS = 45.36 kg, 20 bao trên palet)

tấn
$415.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB