Mặt hàng

ĐVT
Giá

Cửa khẩu

Mã GH
Gạo 5% tấm.Đóng bao PP 50kg.
tấn
$415.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo trắng hạt dài 15% tấm, đóng trong bao 25kgs
tấn
$392.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo trắng hạt dài 5% tấm tiêu chuẩn XK - NW: 25kg/bao - GW: 25.09kg/bao

tấn
$396.10
ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)
FOB

Gạo thơm (Jasmine) max 5% tấm; packing: 1kg/bao x 15bao/thùng

tấn
$820.00
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Gạo thơm 5% tấm (1170bao, bao 40kg)
tấn
$794.99

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB
Gạo thơm (Jasmine) max 5% tấm; packing: 40lbs/bao
tấn
$768.00
ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)
FOB
Gạo hạt dài 15% tấm,đóng bao 25x1kg
tấn
$467.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo thơm KDM Việt Nam 5 % tấm, số lượng 10000 bao x 50 kg/bao. Hàng đóng trong bao đồng nhất, đính kèm 1 % bao rỗng dự phòng.

tấn
$745.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo trắng hạt dài 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 50kg/bao.

tấn
$445.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo 15% tấm xuất xứ: Việt Nam, 50 kg bao net, 50,13 kg bao gross

tấn
$396.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo trắng 5% tấm.Đóng bao PP 50kg,tổng cộng : 4.000 bao.
tấn
$424.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo trắng 15% tấm xuất xứ Việt Nam (bao 25kg)

tấn
$390.00
Cảng Sài Gòn KV3 – Bến phao
FOB

Gạo 10% tấm.Đóng đồng nhất trong bao PP 40kg,Tổng cộng :6.250 bao,

tấn
$400.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo Jasmine 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 40 Lb (18,16 kg)/bao.

tấn
$582.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo trắng 5% tấm xuất xứ Việt Nam (bao 50 kg)
tấn
$410.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo thơm Viêt Nam 5% tấm, đóng đồng nhất trong bao PP+PE, 50kg tịnh/bao,50.13kg cả bì/bao, đính kèm 1% bao rỗng dự phòng miễn phí.

tấn
$740.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo trắng hạt dài 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 25kg/bao.

tấn
$430.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo nếp Việt Nam 15% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 20kg tịnh/bao. Bao rỗng dự phòng: 160cái. Giao hàng container.

tấn
$880.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo (10% tấm)-hàng đóng đồng nhất 25kg/bao, hàng mới 100%, VN sản xuất

tấn
$540.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo thơm (Jasmine) max 5% tấm; packing: 4kg/bao x 4bao/thùng

tấn
$720.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo thơm Việt Nam 5% tấm,đóng bao BOPP/PP mới, tịnh 5x5kg= 25kg Net, tịnh 25,255kg Gross, 1% bao rỗng dự phòng.

tấn
$650.00
Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo thơm 3% tấm ( 8x5kg/bao)
tấn
$655.00
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB

Gạo 5% tấm, tịnh 50kg/bao, cả bì 50.13kg/ bao, và 2% bao rỗng = 60 cái kèm theo (đóng đồng nhất)

tấn
$385.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo trắng hạt dài 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP, trọng lượng tịnh 25kg/bao.

tấn
$445.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo thơm (KDM) 5% tấm đóng thành 1.500 bao PP đồng nhất, trọng lượng 50kg/bao.

tấn
$780.00
Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)
FOB

GạO NếP VIệT NAM HạT DàI 5% TấM/ VIETNAMESE LONG GRAIN GLUTINOUS RICE (BIG KERNEL)

tấn
$640.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Gạo Việt Nam 5% tấm, đóng bao PP 49,5kg tịnh 2600 bao

tấn
$440.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Gạo Japonica 5% tấm đóng bao 25 kg
tấn
$735.00
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Gạo nếp 10% tấm (50lbs/bao, 50lbs = 22.68kg)
tấn
$705.00
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB

Gạo 15% tấm (100LBS/bao, 100LBS = 45.36 kg, 20bao trên palet)

tấn
$465.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB