Mặt hàng
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Nhân hạt điều đã qua chế biến WW320
kg
$7.23
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại DW
kg
$6.06
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Nhân hạt điều đã bóc vỏ    W320    ,hàng đóng đồng nhất ( 22.68 kgs/carton).xuất xứ Việt Nam

kg
$7.08
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân hạt điều đã qua chế biến:WW210
kg
$8.70
Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng)
DAF
Nhân hạt điều đã qua sơ chế WW240
kg
$8.65
Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng)
DAF
Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại:WW320
kg
$7.80
Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng)
DAF
Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại:W450
kg
$7.40
Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng)
DAF
Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại:SW
kg
$7.30
Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng)
DAF
Nhân hạt điều đã qua sơ chế DW
kg
$6.20
Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng)
DAF
Nhân hạt điều đã qua chế biến WW320
kg
$7.14
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân hạt điều WW450
kg
$6.61
ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)
FOB

Nhân hạt điều WW320 (hàng xuất được cty chế biến từ NPL mua trong nước)

kg
$7.50
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Nhân hạt điều WW450 (hàng xuất được cty chế biến từ NPL mua trong nước)

kg
$6.72
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$7.23
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều W240 nhân 2x25lbs/th
kg
$8.38
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều W320 nhân 2x25lbs/th
kg
$7.50
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều W450 nhân 2x25lbs/th
kg
$7.05
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân hạt điều đã chế biến loại WW240
kg
$8.20
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loai W320
kg
$7.72
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân điều sơ chế loại LBW320
kg
$7.05
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại: W240 (1 CTN = 22.68 KGS)

kg
$8.40
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$7.32
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB