Mặt hàng

ĐVT
Giá

Cửa khẩu

Mã GH
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$7.08
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều WW240 nhân 2x25lbs/th
kg
$8.27
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB

Hạt điều WW320 nhân 2x25lbs/th

kg
$7.28
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB
Nhân hạt điều đã sơ chế loại WW240
kg
$8.35
Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)
DAF
Nhân hạt điề đã sơ chế loại WW320
kg
$7.45
Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)
DAF
Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại WW450
kg
$6.90
Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)
DAF
Hạt điều nhân loại MW320
kg
$7.05
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân W240. Hàng mới 100% SXVN
kg
$9.55
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW240
kg
$8.07
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân hạt điều WW240
kg
$8.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân hạt điều WW320
kg
$6.88
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$7.41
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW450
kg
$6.79
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW210
kg
$9.48
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Hạt điều nhân loại WW240
kg
$8.25
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$7.25
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Hạt điều nhân loại W450
kg
$6.44
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều đã bóc vỏ - W240
kg
$8.05
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại: W240 (1 CTN = 22.68 KGS)

kg
$8.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại: W320 (1 CTN = 22.68 KGS)

kg
$6.97

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB
Hạt điều nhân nguyên trắng- Cashew nut whole kernel WW240
kg
$7.90
ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)
FOB
Hạt điều nhân nguyên trắng- Cashew nut whole kernel WW320
kg
$6.80
ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)
FOB
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$7.16
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân hạt điều loại WW320
kg
$7.32
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại W320
kg
$6.77
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại W450
kg
$6.44
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân hạt điều đã qua chế biến (đã bóc vỏ) WW240
kg
$8.31
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW320 ( 1 Tin = 10.00 Kgs, 2 Tin in one Carton)

kg
$7.10
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân hạt điều ( W240 )
kg
$8.18
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân W320 (đóng gói : 22.68kg/thùng)
kg
$6.99
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB