Mặt hàng

ĐVT
Giá

Cửa khẩu

Mã GH

Nhân hạt điều WW240 - Đóng gói: 01 x 50LBS/carton. (22.68Kgs/carton)

kg
$8.11
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân điều sơ chế loại LBW320
kg
$7.12
ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)
FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : W320 (1 CTN = 22.68 KGS)

kg
$6.28
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân hạt điều đã qua sơ chế W210
kg
$9.20
Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)
DAF
Nhân hạt điều đã qua sơ chế W240
kg
$8.80
Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)
DAF
Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại W320
kg
$8.05
Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)
DAF
Nhân hạt điều đac qua sơ chế loại W450
kg
$7.40
Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)
DAF
Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại SW
kg
$6.85
Cửa khẩu Na Nưa (Lạng Sơn)
DAF
Nhân hạt điều WW320
kg
$6.94
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân hạt điều sơ chế loại WW320
pound
$3.35
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$6.79
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW320
tấn
$6,834.22
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$7.21
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB
Hạt điều nhân loại WW450
kg
$6.86
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$7.58
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW450
kg
$7.05
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loai W320
kg
$7.05
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$7.25
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW450
kg
$7.01
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại W320
kg
$7.05
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Hạt điều nhân loại WW450
kg
$6.72
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loai W320
kg
$6.72
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW210
kg
$9.49
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW240
kg
$8.25
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW320
kg
$7.25
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW450
kg
$6.90
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$7.23
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW240 (22.68KG/CTN)   Hàng đóng đồng nhất
pound
$3.62
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại W320
kg
$7.05
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB

Hạt điều nhân W320 (Cashew Kernel WW 320); đóng 22.68kg/carton tịnh

kg
$7.25

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Hạt điều nhân W450 (Cashew Kernel WW 450); đóng 22.68kg/carton tịnh

kg
$6.87

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$7.14
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Nhân hạt điều sơ chế loại WW240
pound
$3.73
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Hạt điều nhân loại WW240
kg
$8.47
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân hạt điều loại WW320
kg
$7.21
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB