Mặt hàng
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Nhân hạt điều WW240
kg
$10.50
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân hạt điều WW320
kg
$8.50
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân việt Nam loại W320
kg
$6.83
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW320 (HạT ĐIềU THÔ Đã BóC Vỏ)
kg
$7.17
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB
Nhân hạt điều đã qua sơ chế các loại WW240
kg
$8.40
Cửa khẩu Nà Lạn (Cao Bằng)
DAF
Nhân hạt điều đã qua sơ chế các loại WW320
kg
$7.70
Cửa khẩu Nà Lạn (Cao Bằng)
DAF
Nhân hạt điều đã qua sơ chế các loại WW450
kg
$7.20
Cửa khẩu Nà Lạn (Cao Bằng)
DAF
Nhân hạt điều đã qua sơ chế các loại SW
kg
$7.10
Cửa khẩu Nà Lạn (Cao Bằng)
DAF
Nhân hạt điều đã qua sơ chế các loại DW
kg
$6.10
Cửa khẩu Nà Lạn (Cao Bằng)
DAF
Nhân hạt điều WW240
kg
$8.53
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Nhân Hạt Điều Đã Chế Biến Loại WW320
kg
$7.28
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Hạt điều nhân loại WW450
kg
$6.94
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : DW
kg
$6.05
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân hạt điều WW320
kg
$7.16
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW240
kg
$8.49
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân điều sơ chế loại W320
kg
$7.72
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW450
kg
$7.01
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW210
kg
$10.47
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW240
kg
$8.86
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$7.83
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân Việt Nam loại WW240
pound
$3.80
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân Việt Nam loại WW320
pound
$3.28
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân Việt Nam loại WW450
pound
$3.10
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân WW240, hàng nông sản do Việt Nam sản xuất
kg
$8.60
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân WW320, hàng nông sản do Việt Nam sản xuất
kg
$7.60
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân hạt điều loại W320
kg
$7.41
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân hạt điều loại W450
kg
$7.19
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$7.85
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW450
kg
$7.16
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nhân điều sơ chế loại W240
kg
$8.71
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Hạt điều nhân loại WW320
kg
$7.50
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB