Hà Nội

Giá (đ/kg)

Hạt tiêu đen

140.000

Hạt tiêu trắng

200.000

Đồng Nai

 

Hạt tiêu đen

170.000

Hạt điều tươi

23.000

Đậu tương (nành)

20.000

Nguồn/Vinanet/TTGC