Mặt hàng

 Giá (đ/kg)

Đỗ xanh

42.000

Đỗ tương

28.000

Lạc

48.000

Nguồn: Vinanet