Mặt hàng

ĐVT
Giá

Cửa khẩu

Mã GH
Xoài cắt miếng 2.5cm đông lạnh (1 thùng/10Kgs)
thùng
$24.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Dứa đóng lon, 6lon/ thùng, 1 lon = 3kgs
thùng
$12.70
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Chuối trái bóc vỏ cắt khúc đông lạnh
kg
$1.13
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Dưa bao tử dầm dấm đóng lọ thuỷ tinh 720ml (1050gr/lọ)
lọ
$0.53
Cảng Hải Phòng
FOB
Dứa Miếng Đông Lạnh IQF
tấn
$1,200.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cơm Dừa Sấy Khô (Hạt mịn, hàng đóng thống nhất bao PP. 300 bao, mỗi bao 50 kg). Hàng mới Việt nam sản xuất.

tấn
$1,875.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Dừa quả khô .
tấn
$310.00
Cảng Mỹ tho (Long An)
FOB
Dưa chuột đóng lọ thủy tinh 900ml/770g*12lọ/thùng
thùng
$2.20
Cảng Hải Phòng
FOB
Trái thanh long tươi
kg
$0.90
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Dứa miếng đông lạnh IQF
tấn
$1,440.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
BắP NON ĐóNG HộP ( 1 THùNG GồM 6 LON, 1 LON X 2950G)
thùng
$16.50
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cơm dừa nước đông lạnh
kg
$1.50
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Khoai lang (nguyên củ)
kg
$0.78
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Dưa chuột bao tử 4-7cm đóng lọ 720ml(12lọ/thùng-680gr/lọ)
lọ
$0.48
Cảng Hải Phòng
FOB
Trái thanh long (10KGS/CTN)
thùng
$8.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nấm rơm muối, 20kg/can, 2 can/kiện
tấn
$3,310.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Xoài cắt đôi đông lạnh (1 thùng/10Kgs)
thùng
$23.50
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Chanh muối (5kg/thùng)
thùng
$22.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Lô hội
kg
$0.92
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nước ép chanh leo cô đặc đông lạnh
tấn
$8,670.00
Cảng Hải Phòng
FOB

Nước sơri cô đặc đông lạnh                                (240kg/phuy; hàng đóng đồng nhất)

tấn
$4,530.00
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Nước dứa cô đặc đóng túi aseptic 200 lít
tấn
$1,025.00
Cảng Hải Phòng
FOB

Bắp non cắt khúc đông lạnh (10 kg/carton, 2.500carton = 25.000 kgs)

kg
$1.15
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Dưa chuột dầm dấm đóng lọ thủy tinh 1500ml
lọ
$0.99
Cảng Hải Phòng
FOB
Hỗn hợp(dưa chuột+cà chua)đóng lọ 720ml
lọ
$0.46
Cảng Hải Phòng
FOB
Khoai lang tươi nguyên củ
kg
$1.12
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Lô hội (cắt hạt)
kg
$0.97
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Dứa miếng đông lạnh IQF
tấn
$1,430.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Bắp non đông IQF
kg
$1.18
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Xoài đông IQF
kg
$1.65
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Bắp non đông IQF
kg
$1.55
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Khóm rẻ quạt đông IQF
kg
$1.46
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
ớt muối, 50kg/1 thùng ( +/- 2kg/ thùng )
tấn
$250.00
Cảng Hải Phòng
FOB
BắP NON ĐóNG HộP ( 1 THùNG 6 LON X 2900G)
thùng
$17.50
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Lô hội (cắt hạt)
kg
$1.04
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Trái thanh long tươi
kg
$1.14
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cơm dừa nạo sấy ( 50KGS/BAO)
tấn
$1,233.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Bắp non đóng hộp (NW. 2.900 GR/hộp 6 hộp/thùng GW. 20 KG/thùng)

thùng
$39.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Nấm rơm đóng hộp (NW. 2.870 GR/Hộp 6 Hộp/Thùng GW. 20 KG/Thùng)

thùng
$38.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB
Bắp non cắt khúc đông lạnh (580kg/thùng)
kg
$1.26
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB